เลขทะเบียน => กธม 51 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
289/1มือ2 เสร็จแล้ว