เลขทะเบียน => กมฉ 383 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อบตจำรัส เนินทอง190/3กุ้ เสร็จแล้ว