เลขทะเบียน => ขยม 211 ระยอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กินนารอน เพียรดี เสร็จแล้ว