เลขทะเบียน => กงบ 893 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อาทิตย์ สุริวงค์ เสร็จแล้ว