เลขทะเบียน => กทบ  796 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
น้อย หอยทอง เสร็จแล้ว