เลขทะเบียน => กทฉ 19 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ช่าง บี เสร็จแล้ว