เลขทะเบียน => กทฉ 11 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
269/1มือ2 ประวิต แปงตา เสร็จแล้ว