เลขทะเบียน => กธม 889 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน267/1/2 เดโช เสร็จแล้ว