เลขทะเบียน => กพว 294 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
31/1/1 เสร็จแล้ว