เลขทะเบียน => กทง 829 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เยี่ยม เสวิสิทธิ์ เสร็จแล้ว