เลขทะเบียน => กทร 739 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศิริประภา กะวะนิช เสร็จแล้ว