เลขทะเบียน => กกค 822 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ดำรงค์ พลบุตรศรี เสร็จแล้ว