เลขทะเบียน => กมท 207 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กลยุทธ โตทรงศักดิ์ เสร็จแล้ว