เลขทะเบียน => กบพ 386 ปจ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชลอ โมธินา เสร็จแล้ว