เลขทะเบียน => ตค 2345 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ฉลอง ประไพล้อม เสร็จแล้ว