เลขทะเบียน => กมค 844 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
159/1/2 เสร็จแล้ว