เลขทะเบียน => กฉล 798 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ละม่อม จิตรหาร เสร็จแล้ว