เลขทะเบียน => กบพ 517 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
โอนเข้า เสร็จแล้ว