เลขทะเบียน => กทฉ 11 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รอขาย เสร็จแล้ว