เลขทะเบียน => กทง  745 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน 171/6 เสร็จแล้ว