เลขทะเบียน => กพษ 50 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พลอยไพลิน เสวิสิทธิ์ เสร็จแล้ว