เลขทะเบียน => ปล 7456 คว
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชุติมา ชูชัย เสร็จแล้ว