เลขทะเบียน => ขยต 201 สพ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน ขายแล้ว215/1มือ2 เสร็จแล้ว