เลขทะเบียน => กบฉ 664 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ไข่มุกข์ พูลเพิ่ม เสร็จแล้ว