เลขทะเบียน => กตล 110 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน 211/1/มือ2 เสร็จแล้ว