เลขทะเบียน => สพย 855 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บังอร โสภา เสร็จแล้ว