เลขทะเบียน => ถห 6042 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุรัตน์ ธนูสา เสร็จแล้ว