เลขทะเบียน => กบพ 981 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
199/1/2 รถร้าน เสร็จแล้ว