เลขทะเบียน => งธบ 445 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บัวผัน พิพิพันธ์ เสร็จแล้ว