เลขทะเบียน => กจพ 265 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เอกลักษณ์ มุ่ยแก้ว เสร็จแล้ว